Depression

Känner du dig ledsen, uppgiven modfälld apatisk eller känner du ofta stark irritation och ilska så kan det också vara tecken på depression.

Du kanske drar dig undan andra människor och slutar upp med en rad aktiviteter som du tidigare intresserat dig för. Kanske blir du mer passiv och inaktiv. Negativa tankar dominerar vid depression och vi blir mycket självkritiska. Om depressionen är djup, kan man också ha självmordstankar. Kroppen reagerar genom att vi får sömnproblem, tappar aptiten, får svårt att koncentrera oss och känner ofta en förlamande trötthetskänsla.

Behandlingen går ut på att kartlägga faktorer som orsakar depressionen och beroende av målsättning, skräddarsys behandlingen. Vad gäller de negativa tankarna är målet att identifiera dessa och att lära oss förändra dem.