Panikångest

Återkommande attacker av plötslig rädsla kan ha några avföljande symptom:

Av obehagskänslorna följer ofta en rädsla för att göra något okontrollerat, att man ska bli tokig, svimma, få cancer eller hjärtattack. Kognitiv Beteendeterapi har i studier visat sig vara den mest effektiva behandlingen för ångestproblematik.

Vid första samtalet gör vi en problemanalys vilket innebär att vi tillsammans identifierar ditt problem så detaljerat som möjligt. Vi försöker också skriva ner mål som du vill uppnå med behandlingen. Vi skriver ner målen i stegvis hierarki, från det lättaste till det svåraste.

Du får ett skattningsformulär som ger information om hur just din problematik ser ut. Dina svar behandlas konfidentiellt i datorprogram och Du får en kopia av din egen temperaments- och karaktärsprofil.

Vi kan utifrån denna komma överens om vad vi ska arbeta med för att du ska bli fri från dina problem.

Behandlingen innebär vissa hemuppgifter och du får lära dig strategier för att uthärda det som känns outhärdligt och stegvis vinna ökat självförtroende och minskad oro. Ju mer motivation du har att arbeta med hemuppgifter, desto snabbare kommer resultaten.