Terapi

Behandlingen börjar jag med att med att hjälpa klienten att identifiera sitt problem. Intervju kompletteras ofta med ett skattningsformulär som visar personligheten TCI (Temperament Character Inventory, Cloninger). Därefter formulerar vi tillsammans mål för terapin. Hemuppgifter ges för att terapin skall bästa möjliga effekt.