Tvångssyndrom

Tvångstankar och tvångshandlingar kan visa sig genom att man känner sig tvungen att kontrollera saker exempelvis spisen, låset mm innan man går hemifrån för att försäkra sig om att man inte glömt något viktigt. Kontrolleringstvång kan bli så besvärande att det leder till att man får svårt att passa tider och att man ofta fastnar i detaljer, vilket kan vara ett hinder för att nå sitt mål. Det kan också handla om att man ideligen tvättar sig även om man logiskt sett vet att man är ren. För att kunna avsluta måste det ofta ”kännas rätt”. Behandlingen vid tvång går ut på exponering och responsprevention. Vid svår tvångsproblemarik anser jag att terapin ska kombineras med medicinering.