Utbildning och Erfarenhet

Utbildning

Legitimerad psykolog
Legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteende terapi
Handledarutbildad i kognitiv terapi.

Erfarenhet

Arbetar sedan 12 år inom allmän psykiatrisk öppenvård som psykoterapeut och utredare.

Har dessutom 15 års erfarenhet av arbetsväglening / yrkesvägledning / arbetsvård inom AMS Stockholm.

Arbetspsykologiska utredningar.